Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történetünk

 A Kőszegi Ipartestület 1885. június 19-én tartotta alakuló közgyűlését.

 A 173 helybéli iparos közül 151-en jelentek meg, elnökké Stegmüller Lászlót, alelnökké Lánczinger Jánost, jegyzővé Freyer Lajost, pénztárossá Schlapfer Pált választották meg.
A testület első helyisége a Városháza egyik szobájában volt. Hogy a testület saját otthonába jusson, 1902. március 13-án 12.000 korona vételárért megvette a Waisbecker örökösöktől mai székházát. Ugyanott az iparos segédek részére munkásszállót rendezett be. 1890-ben a közgyűlés egy 5.000 forintos segélyalapot létesített, 1891-ben elhatároztatott egy betegsegélyű egylet létesítése. Bajcsi Lajos elnöklete alatt 1894. január 1-től 1908. január 1-ig működött. 1898. március 13-án elhatároztatott egy nyugdíj és rokkant egylet létesítése, mely 1908. májusáig ténylegesen működött.
 
A testület fejlődése, többek között a testületi székház megvétele is az 1901-1904. évek alatt működött, Pratscher Dániel elnök tevékenységéhez fűződik, őt az elnöki székben Kovács József, majd Dömötör Gyula szíjgyártómester követte, akit először 1919. február 16-án választottak meg elnöknek. Lelkes pártolója és előmozdítója volt iparos érdeknek, olyan személy, aki minden tevékenységét a testületnek szentelte. Az ő alkotása volt a Kőszegi Ipartestület anyagbeszerző és értékesítő szövetkezetének létrehozása, ő hívja újra életre a 60 év előtt alapított Concordia Dalosegyüttest. Ő teremtette meg a kőszegi tanoncvizsgáztató bizottságokat, az ő működésének köszönhető, hogy a cipész tagok állami megrendeléseket kaptak. A testület évenként tanoncmunka-kiállításokat rendezett.
 
1926. szeptember 19-én ünnepelte a testület fennállásának 40 éves jubileumát, ugyanakkor a testület I. világháborús hősi halottjainak a nevét az ipartestület székházának dísztermében elhelyezett – ma is látható – márványtáblába vésette.
 
1946-ban a Kőszegi Ipartestület működését is megszüntették, székházukat elvették és a saját székházuk egy részében bérlőként KIOSZ alapszervezetként működtek tovább. Első elnökük Völker József asztalosmester, aki megérhette még a KIOSZ kötelező tagság eltörlését és az újjáalakult ipartestüket nyugdíjas-találkozóin sokszor felidézte a múltat.
 
Az ipartestület megalakulásának 105. évében, 1990. július 23-án Szőnye József elnök vezetésével alakult újjá az ipartestület. 1992. február 15. jelentős dátum az ipartestület életében. A kőszegi kereskedők, vendéglősök, a vállalkozók kezdeményezése után csatlakoztak az Ipartestülethez. 1993. szeptember 1. ugyancsak jelentős dátum: Kőszeg város Önkormányzata képviselőtestületének nevében Básthy Tamás polgármester – ajándékozási szerződés keretében – visszaadta a székházat az ipartestületnek, Szőnye József elnök képviseletében.
 
A kőszegi iparosok is nagy reményekkel várták az ezredfordulót és a XXI. századot. A nagy reményekből nem lett általános egységes gazdasági fellendülés, a vállalkozók vegyes érzelmekkel és eredményekkel élték mindennapjaikat, továbbra is keményen kellett küzdeni a piacért és a kedvezőtlen, nem kisvállalkozó-barát környezet ellen (hatóságok, multik, feketegazdaság).
A kisvállalkozók egy részére is kedvezően hatott a 2001-ben elindított Széchenyi-pályázat.
 
 A 2003. és a 2004. év első hónapjai az EU-csatlakozáshoz fűzött pozitív változások reményében telt el.  2004. végéig lassan kiderült, hogy nem a Kánaán köszöntött ránk.
A Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestület tagjai sokadszor rájöttek arra, hogy csak komoly szervezettséggel és kitartó, aprólékos munkával tudják érdekeiket érvényesíteni, szinte minden területen.
A felismerésből kiindulva született meg a döntés, hogy az Elnökség létszámát 15 főre emeljék, az elvégezendő feladatokat meghatározzák rövid-, és hosszú távra.
Az eredményes munkavégzéshez munkacsoportokat állítottak fel.
 
A legsürgősebb feladatok:
 
-         taglétszám bővítése
-         a székház dísztermének és egy lakásának felújítása
-         a 2005.évben 120 éves Ipartestület ünnepségének előkészítése és méltó megünneplése
 
Jelenlegi tisztségviselőknek – Szőnye József vezetésével, akit 1989. október 27-én választottak elnökké, és ezután még négyszer újraválasztották – köszönhető, hogy az elmúlt 15 évben az átmeneti nehézségek ellenére az Ipartestület újra betölti a nemes elődök által vállalt célok megvalósítását.
                                                           

ipartestulet2005.jpg

 

Az Ipartestület 2005. február 18-án megválasztott tisztségviselői:

Szőnye József, Bráder Tibor, Horváth Ferenc, Horváth György, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Krug Gusztáv, Lepold Attila, Pintér József, Szárnyas János, Tóthné Márfy Ildikó, Váradi Szilárd, Böőrné Horváth Júlia, Zámbó Mihály, Horváth Béla, Jarabek Ottó, Makán Tibor, Erdősi Attila
A képen nem szerepel: Harsányi Zsolt, Hersics Attila, Seper János, Preininger Ferenc, Bálint Gábor